Betingelser og privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Butikskompagniet ApS er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores websites indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller opretter en søgeagent.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). Dette gøres ved brug af Cookies.

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: navn, telefonnummer og e-mail. Det vil være i forbindelse med oprettelse en søgeagent.

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig forretninger, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, samt til at fremsende nyhedsbreve. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet. Dette kan eksempelvis være ved afmelding af nyhedsbrev. Persondata opbevares højst 12 måneder efter formålet er opfyldt, hvorefter de slettes.

Samtykke

Dit eventuelle samtykke til modtagelse af nyhedsbrev og søgeagenter er frivilligt. Du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os på 70 12 21 00 eller afmelde nyhedsbreve nederst i mailen. Søgeagenter slettes ved at du logger på med din personlige bruger og derefter sletter din profil. Derved slettes også dem af dine data vi har haft.

Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af personoplysninger som navn, e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun data behandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på 70122100.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige ift. det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Såfremt du mener, at vores behandling ikke lever op til lovgivningen, er her mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet

Dette websted ejes af:

Butikskompagniet Aps

Godthåbsvej 82

2000 Frederiksberg

Tel: 70 12 21 00

Mail: info@butikskompagniet.d