Værd at vide om...

Vurdering

En mundtlig salgsvurdering i Storkøbenhavn koster kun din tid. Vi har brug for oplysninger om opdraget og vi skal mødes på adressen til en besigtigelse.

Når vi har en vurdering klar til dig, drøfter vi den med dig i telefonen eller ved et møde. Herefter er det op til dig, at beslutte om vi skal indgå en formidlingsaftale.

Formidling

Skal vi udleje eller sælge for dig, indgår vi først en formidlingsaftale, som regulerer vores aftale om varighed, salær, bidrag til annoncering m.v.. Salæret er generelt først noget som afregnes, når vi har løst opgaven - og kun hvis opgaven løses.

Annoncering og markedsføring

Vi annoncerer for dig om onsdagen i Berlingske Tidende, som er den største markedsplads for butikker, restaurationer og mindre kontorlokaler.
Fordi vi "fylder" meget i avisen, opnår vi nogle gode rabatter som du får glæde af, når du indgår formidlingsaftale med os.

Derudover annonceres også på butikskompagniet.dk og i vores store emnebank af interesserede mennesker, som er oprettet i Køberagenten. Som om det ikke er nok annonceres endvidere i omdelte flyere, vinduesopslag og plakater.

Du får kort fortalt rigtig meget markedsføring og synlighed for pengene hos os.

Købsaftale og berigtigelse

Når vi har fundet køberen eller lejeren til din forretning, udarbejder vi overdragelsesdokumenter og står for eftersagsbehandlingen. Vi er også tit med på selve dagen, hvor nøglerne skifter ejer, for at sikre at alt går godt.

Vurderingsforretning og syn & skøn

Alle områder af butikskompagniets butik, har stor ekspertise i udarbejdelse af markedslejevurderinger og skriftlige vurderingsforretninger. Endvidere påtages syn & skøn af nogle af mæglerne.

Vil du vide mere?

Vi ser frem til at høre fra dig, hvis du vil vide mere om vurdering og formidling. I fanen Kontakt Os finder du både emails og telefonnumre til os.